Tilkomstplatform og tilkomster
Tilkomstplatform og tilkomster

– Hengestillas som skaper sikre arbeidsplattformer

Tilkomstplatform og hengestillas WebDeck

Stabile og sikre arbeidsplattformer med vårt unike hengestillas system. Kan settes opp over store områder og de er ekstremt kostnadseffektive.

Ideelt system for inspeksjon, vedlikehold og reparasjons oppgaver under broer, brygger, oljerigger og høyhus konstruksjoner, m.m.

Både til utleie og salg.